Guide Karsten Hermansen

Øens historie med viden, lune og humor. Maritime historier. 

Karsten kan måske lokkes til at give et nummer på orglet i Marstal Kirke.