Naturen på Ærø

Den største attraktion på Ærø er naturen i sig selv.

Kombinationen af blide strandlinjer mod Det Sydfynske Øhav, og mere vilde og forrevne kyststrækninger mod Østersøen, med de bølgende bakker, de inddæmmede nor og den imponerende flora er ganske unik – naturen har et nyt ansigt hver dag året rundt. Her er nogle gode ideer:

Køer på eng på Ærø

Gråsten Nor

Ærø var indtil 1856 egentlig to øer, der blev forbundet af en tre meter høj stenrevle, et såkaldt “Drej”. Mellem de to øer, Vest-Ærø og Lille-Ærø var et stort, fladbundet farvand, Gråsten Nor, der var opkaldt efter den store hertugelige gård, der lå på den vestlige ende af Drejet.

Voderup Klint

Øens vigtigste, geologiske seværdighed er Voderup Klint, som skærmer øen mod Østersøen. Den op til 30 m høje klint indeholder Cyprina-Ler fra sidste mellemistid. Det ses kun her og i Ristinge Klint på Langeland.

Næbbet

Fugleområde på Skjoldnæs (Ærøs vestligste punkt) med bl.a ynglende vadefugle og terner.

Vitsø 

En ca. 150 ha stor fredet fjordarm, som indtil ca. 1600 var sejlbar. Vitsø -området, herunder Søbygaard og Søby Volde indeholder kulturhistoriske værdier og plante- og dyreliv, som knytter sig til overdrev, enge og kær.

Øhavsstien og andre vandrestier

I 2007 åbnede den 220 km lange Øhavssti, som løber over Sydfyn, Tåsinge, Langeland samt Ærø. En vandretur på stien bringer dig helt tæt på naturen og havet. På Ærø går stien fra Søby i vest, over Ærøskøbing og helt til Marstal, mange steder helt ude ved vandkanten, andre steder midt på den ærøske højderyg.

Ærøs Strande

Ærø er, som en hvilken anden ø, omgivet af vand og derfor har Ærø også mange kilometer kystlinie med rigtig mange badestrande. Nogle af de bedste finder man lige ved siden af øens tre store byer, Ærøskøbing, Søby og Marstal. Her er der lange sandstrande, som er meget børnevenlige og her ser man også de charmere små strandhuse som er blandt øens kendetegn.

Del denne side