Gå til indhold
Julelys på Ærø

Tak for året der gik - og et lille kig ind i 2022

17.12.2021
Foto: Tina Darlie

2021 er ved at løbe ud, og det giver anledning til at skue lidt tilbage for året, der er gået, men også at kigge lidt frem og ind i det nye år.

Først og fremmest skal der lyde en stor tak til de ærøske aktører, for igen at have leveret en stor og flot indsats gennem året, der er gået. Det ærøske erhvervsliv har endnu en gang skabt overraskende positive resultater både for deres individuelle virksomheder, men så sandelig også for Ærø.

Erhvervslivet er Ærøs rygrad bl.a. fordi de skaber arbejdspladser til øens befolkning, oplevelser for ærøboer og gæster/turister og skatteindtægter til kommunen, som hermed har en sund økonomi til velfærd og fortsat udvikling af øen.

Ærø er på en vækst-rejse og det skyldes i særdeleshed det lokale erhvervslivs indsats og alt tyder på, at det vil fortsætte så langt øjet rækker. Den positive udfordring bliver, at vi selv skal kunne følge med i form af bl.a. flere boliger, rekruttering af mere arbejdskraft, øget færgekapacitet osv., og så vi ikke samtidig ødelægger det, som både fastboende og gæster sætter så stor pris på ved Ærø.

Det er jeg overbevist om nok skal lykkes, da der er en god dialog og samarbejde mellem erhvervsdrivende og kommunalpolitikere og Ærø Kommune om rammerne for fremtiden. Der er ikke enighed om alt – træerne vokser trods alt ikke ind i himlen – men der er bred enighed om de store og væsentlige linjer for Ærøs udvikling og fremtid og det er en stor styrke.

Derfor ser vi nu også, at antal fastboende på Ærø stiger, flere turister besøger øen, Ærø lovprises for sin natur, grønne udvikling mv. for blot at nævne lidt fra positivlisten.

Ærø har tre store sektorer – turisme, landbrug og det maritime erhverv – og alle tre klarer sig godt. Ærøs detailhandel og produktionsvirksomheder har øget omsætning og vores håndværkere er ligeledes i høj kurs bl.a. fordi de også kan udføre traditionelt håndværk.

Ærø som feriedestination er blevet betydelig mere populær og undersøgelser viser bl.a., at flere tyske turister vil holde ferie nordpå snarere end sydpå og vi danskere har også for alvor fået øjnene op for øens kvaliteter.
Vores landbrug bliver udfordret i fremtiden bl.a. grundet de skærpede klima- og miljøkrav, men det ærøske landbrug har et godt udgangspunkt til at imødegå også den udvikling, så her er jeg ligeledes fuld af fortrøstning.

Ærø er også nået langt med at udvikle øen til et maritimt mekka – igen – og i 2022 bliver vi bl.a. forhåbentlig en aktiv del af det nye nationale maritime fyrtårn for autonom og grøn skibsfart og tager derved et ekstra stort udviklingsskridt fremad.

I 2022 vil udbygningen af Søby Havn starte, den nye større Dagli’Brugs vil nok stå klar på Søby Havn til foråret, det nye Søbygård som springbræt til Ærø køres i stilling, så det kan starte op 1. januar 2023, implementeringen af helhedsplanen for Marstal by og havn vil blive påbegyndt, byggeriet af den nye SFO påbegyndes, byggeriet af flere boliger til langtidsudlejning påbegyndes, indkøb af nye færger køres i stilling osv. osv.

Vi glæder os til et fortsat godt samarbejde, som både er inspirerende og skaber udvikling af erhvervslivet og Ærø.

Glædelig jul og godt nytår. 

Rare hilsener

Chris Hammeken
Direktør
Ærø Turist & Erhverv

Share your #Ærø moment: