Carsten Lehrskov, Ærø Dagblad mv.

13.8.2021

Dette notat er oprettet og vedligeholdes løbende med det formål at informere om nogle af Ærø Dagblads misinformationer og fejlagtige påstande om Ærøs erhvervsliv, Ærø Turist & Erhverv, turist- og erhvervschefen mfl..

Tiltaget med dette notat er gjort for at samle de forskellige informationer om Ærø Dagblads misinformationer og fejlagtige påstande, der for nogen kan være nyttige at se i en sammenhæng og herudover fordi Ærø Turist & Erhverv lettere vil kunne kommunikere om det forskellige ved at linke til nærværende notat/blog. Fokus vil være på de misinformationer, der har negativ betydning for Ærøs erhvervsliv.

Indholdet er opdateret:

 • Den 16. august 2021 er der tilføjet et afsnit om Ærø Dagblads misinformationer om sommerhuse i Søby. Se afsnittet "Ærø Dagblad misinformerer om sommerhuse i Søby" nedenfor for nærmere.
   
 • Den 14. august 2021 bringer Fyns Amts Avis en artikel om Ærø Dagblads misinformationer baseret på utilfredse læsere og en uvildig ekspert bekræfter, at Ærø Dagblad misinformerer. Der er tilføjet et afsnit i notatet om dette. Herudover henvises der i notatet nu også til Pressenævnets vejledning for god presseskik.

Misinformationer i Ærø Dagblad

Ærø Turist & Erhverv er varme tilhængere af en fri og kritisk presse, og hilser derfor også Ærø Dagblad (der ejes og drives af Carsten Lehrskov), som blev lanceret marts 2021, velkommen. Jo flere medier, der skriver om Ærø, jo bedre, det gælder også den kritiske journalistik, der må og skal have fokus på, hvorvidt en forening som Ærø Turist & Erhverv, forvalter sine opgaver og ressourcer i henhold til gældende lov og ret, og dermed lever op til borgernes, virksomhedernes mfl. tillid, som er afgørende i et velfungerende demokratisk (lokal)samfund.  Forudsætningen for at frie medier kan leve op til rollen som den fjerde statsmagt, er dog at det enkelte medie ikke kun forholder sig kritisk til det omgivende samfund, men også til sig selv og de informationer man baserer sin journalistik på. På dette punkt er det desværre Ærø Turist & Erhvervs opfattelse, at Ærø Dagblads journalistik for ofte er i strid med grundlæggende journalistiske og presseetiske principper, herunder i forhold til at faktatjekke og dokumentere oplysninger og påstande. Det gælder også i forhold til en række artikler, der vedrører det ærøske erhvervsliv og Ærø Turist & Erhverv. På den baggrund - og med ønsket om den største grad af åbenhed og transparens - føler Ærø Turist & erhverv sig nødsaget til at imødegå en række af de fejlagtige og misvisende påstande, der er viderebragt af Ærø Dagblad enten i bladet eller via Facebook afledt af bladets indhold.

Vi inviterer alle interesserede til at læse med her, så der kan undgås rygtedannelser og myter, og så den vigtige offentlige debat om, hvordan Ærøs erhvervsliv og turisme kan styrkes kan foregå på faktuelt og retvisende maner.

Pressenævnets vejledning for god presseskik

Pressenævnets vejledning for god presseskik definerer kravene til Ærø Dagblads journalistiske arbejde, der bl.a. siger, at indholdet skal være korrekt. Der står bl.a. følgende i vejledningen for god presseskik:
 

 1. Det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives eller gengives, er korrekte.
 2. Kritik bør udvises over for nyhedskilderne, i særdeleshed når disses udsagn kan være farvet af personlig interesse eller skadevoldende hensigt.
 3. Oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende. Forelæggelse bør ske således, at der gives den adspurgte rimelig tid til at svare.
 4. Angreb og svar bør, hvor det er rimeligt, bringes i sammenhæng og på samme måde. Dette gælder i særlig grad krænkende eller skadelige udsagn.
 5. Det skal gøres klart, hvad der er faktiske oplysninger, og hvad der er kommentarer.
 6. Overskrifter og mellemrubrikker skal i form og indhold have dækning i den pågældende artikel eller udsendelse. Det samme gælder de såkaldte spisesedler.
 7. Berigtigelse af urigtige meddelelser skal finde sted på redaktionens eget initiativ, hvis og så snart kendskab til fejl af betydning i de bragte meddelelser indgår. Berigtigelsen skal foretages i en sådan form, at læserne, lytterne eller seerne får klar mulighed for at blive opmærksom på berigtigelsen.

Læs hele Pressenævnets vejledning for god presseskik her:
https://www.pressenaevnet.dk/god-presseskik/ 

Eksempler på misinformation i Ærø Dagblad

Vi har beskrevet fire eksempler på Ærø Dagblads misinformation i dette læserbrev i Fyns Amts Avis den 22. juli 2021:
https://faa.dk/artikel/%C3%A6r%C3%B8-dagblad-er-et-problem-for-%C3%A6r%C3%B8

Carsten Lehrskov forklarede i sit svar på førnævnte kritik, at Ærø Dagblad videst muligt henviser til originalkilder og ligeledes at turist- og erhvervschefen er en gammel og sur mand.

Turist- og Erhvervschefen bragte som svar på dette et læserbrev i Fyns Amts Avis den 30. juli:
https://faa.dk/artikel/%C3%A6r%C3%B8-dagblad-har-tre-svar-p%C3%A5-min-kritik

Fyns Amts Avis, en række læsere og uvildige eksperter bekræfter den 14. august, at Ærø Dagblad misinformerer

Den 14. august bringer Fyns Amts Avis en artikel om Ærø Dagblads misinformationer baseret på utilfredse læsere og indholdet vurderes bl.a. af docent i journalistisk filosofi på Danmarks Medie og Journalisthøjskole, Ejvind Hansen. Artiklen bekræfter, at Ærø Dagblad vildleder og misinformerer.

Læs hele artiklen her for nærmere:
https://faa.dk/artikel/faktatjek-l%C3%A6sere-undrer-sig-over-artikler-i-%C3%A6r%C3%B8-dagblad

Fyns Amts Avis skriver den 14. august i deres leder bl.a.:

Det håber vi sådan set, at Ærø Dagblad kan være, for det er godt for Ærø med flere lokale nyhedsmedier. Men kun hvis de er troværdige. Og med det niveau og den frekvens for fejl og misinformation, som vi kan afdække, er det kun et spørgsmål om tid, før Ærø har vendt deres nye dagblad ryggen. Uanset om Fyns Amts Avis afdækker det eller ej.

Læs hele lederen i Fyns Amts Avis her for nærmere:
https://faa.dk/artikel/fyns-amts-avis-mener-lokale-medier-st%C3%A5r-til-ansvar-over-for-deres-lokalsamfund

Carsten Lehrskov anklager turist- og erhvervschefen for en række forhold

Carsten Lehrskov anklager i Ærø Dagblad den 1. august turist- og erhvervschefen for en række forhold. Nedenfor er nyhedens indhold gengivet og med Ærø Turist & Erhvervs kommentarer skrevet ind med fed:

Overskrift: Turistchefens tilskud og kampen mod Ærø Dagblad
Overskriften er forkert. Turist- og erhvervschefen har aldrig fået et tilskud. Det har hans kæreste (de er ikke gift) derimod.

Da Ærø Dagblad for 14 dage siden fik et tip om, at turistchefen Chris Hammeken har fået EU-midler på 200.000 til ombygning af sin private bolig er Ærø Dagblad blevet udsat for det ene mere grove angreb efter det andet af selv samme turistchef.
Fejlen fra overskriften gentages og herudover er årsag-sammenhæng mht. til påstanden om grove angreb også forkert.
Turist- og Erhvervschefen har dokumenteret fra Ærø Dagblads start i marts 2021 både skriftligt og mundtligt rettet kritik til Carsten Lehrskov om hans megen misinformation i dagbladet, og da turist- og erhvervschefen sammenfatter 4 eksempler på misinformationen i et læserbrev, der fremsendes til Fyns Amts Avis, som så den 22. juli kontakter Carsten Lehrskov for hans kommentar til kritikken, så påstår Carsten Lehrskov både mundtligt og skriftligt, at turist- og erhvervschefen uretmæssigt har fået et tilskud på kr. 200.000.
Det er derfor også forkert, at fordi Carsten Lehrskov rejste spørgsmålet om de kr. 200.000, så startede turist- og erhvervschefen sin kritik af dagbladet og forholdene på campingpladsen. Det er omvendt. Turist- og erhvervschefen startede sin kritik, som strakte sig over måneder, og da han valgte at gå bredere ud, via et læserbrev i Fyns Amts Avis, med kritikken af dagbladets misinformation, så fremførte Carsten Lehrskov sine mange udokumenterede påstande (se for yderligere nedenfor) om turist- og erhvervschefen, Chris Hammeken.

Ærø Dagblad skrev til Chris Hammeken om ombygningen af privatboligen, som svarede:

"Svaret er NEJ. Det bevilgede beløb var medfinansiering til at bygge et værksted, der er i drift og både er godkendt og tilses af myndighederne. Rare hilsener Chris."
Turist- og erhvervschefen havde et længere svar til Carsten Lehrskov end førnævnte:
Svaret er NEJ.
Det giver Erhvervsstyrelsen ikke penge til. Du har tidligere bragt listen med dem, der har fået LAG-midler og listen er i det hele taget offentlig tilgængelig. Det bevilgede beløb var medfinansiering til at bygge et værksted, der er i drift og både er godkendt og tilses af myndighederne.


Ærø Dagblad valgte i første omgang ikke at skrive om armslængde-princippet og det problematiske i, at den lokale EU-middel-chef Karl Morten Pedersen, der arbejder tæt sammen med turistchefen, bevilger 200.000 kr til turistchefens kone.
Dette er forkert. Turist- og erhvervschefen har ikke deltaget i eller forsøgt at påvirke beslutningen om, at hans kæreste har fået et tilskud af Erhvervsstyrelsen. Carsten Lehrskov har derfor heller ingen dokumentation for hans påstande om at dette skulle være tilfældet.

På Facebook skrev turist- og erhvervschefen bl.a. følgende om Carsten Lehrskovs påstand om at han har fået kr. 200.000 i tilskud:

 

 • Der er naturligvis ikke tale om et tilskud til en udvidelse af privatboligen. Det kan man ikke få tilskud til. Det er en tidligere stald, som var i forlængelse af stuehuset, der er bygget om til værksted (virksomhed)
 • Værkstedet er registreret i BBR som erhvervsbolig
   
 • Bevillingen er godkendt af LAG-bestyrelsen og Erhvervsstyrelsen
   
 • Erhvervsstyrelsen har ganske rigtigt bevilget kr. 200.000 til etablering af et væve-værksted. Kæresten betalte selv de resterende kr. 300.000
   
 • Værkstedet blev etableret i 2018 og er i fortsat fuld drift og med aktuelt en deltidsansat. Nogen af de håndlavede produkter sælges i en fysisk butik på Ærø og via en webshop og Instagram.
   
 • Turist- og Erhvervschefen har ikke deltaget i eller forsøgt at påvirke beslutningen, om at kæresten har fået et tilskud af Erhvervsstyrelsen. Carsten Lehrskov har derfor heller ingen dokumentation for hans påstande.
   
 • Se for nærmere på https://rejkjaer.eu/ . Nedenfor er et foto af værkstedet, som det ser ud.
Værkstedet som Carsten Lehrskov fejlagtigt mener er en del af privatboligen

Foto:Chris Hammeken

MEN.

Spørgsmålet fra Ærø Dagblad har fået turistchefen til at igangsætte en ret rabiat kampagne, som skal undergrave Ærø Dagblads troværdighed. Det foregår i Fyns Amts Avis, på Facebook, i turist- og erhvervsforeningens ugebrev og på foreningens hjemmeside.
Dette er forkert, men turist- og erhvervschefen har været kritisk overfor de mange misinformationer i Ærø Dagblad, der skader Ærøs erhvervsliv og Ærø i det hele taget. Ærø Dagblad er en god idé, men ind til nu har det indeholdt for megen misinformation. Der er også indhold, der er korrekt, men antallet af misinformationer er for højt.

Censur

Når Ærø Dagblad kan tilbagevise påstandene på turistforeningens hjemmeside bliver hele opslaget med Ærø Dagblads svar slettet i løbet af få timer.
Ærø Dagblad bragte den 4. juli 2021 en misinformation om, at Ærø ikke fik besøg af turister og 6 årsager til at de blev væk, hvilket var faktuelt forkert. Ærø Turist & Erhverv bragte derfor et opslag på vores Facebook-kanal om, at det var forkert og dokumenteret med tal fra bl.a. ÆrøXpressen og Ærøfærgerne, der viste, at det aktuelt gik fint for Ærøs turisme (pr. 31. juli 2021 er dette fortsat tilfældet). Ærø Dagblad bragte så i opslaget endnu en misinformation om Ærøs turisme, hvorfor vi valgte at udelukke Ærø Dagblad fra vores facebook-kanal. Vi kan nemlig ikke på vores kanal have en bruger (her Ærø Dagblad), der insisterer på at VEDBLIVE med at bringe forkerte informationer. Det var Carsten Lehrskov utilfreds med og Ærø Turist & Erhverv sagde til ham, at vi gerne ville give Ærø Dagblad adgang til vores Facebook-kanal igen, hvis han undlod at bringe mere misinformation på vores kanal. Det lovede han og han fik igen adgang. Han har ikke siden bragt misinformationer på vores kanaler. Alt dette stod på over 2-3 dage, hvorfor Ærø Dagblad var udelukket fra vores facebook-kanal i 2-3 dage.

Ærø Dagblad skal lukkes

Chikanen begrænser sig dog ikke kun til hård omtale og fejlagtige påstande. Der angribes også på andre fronter. Ærø Dagblads redaktør er også involveret i Ærøskøbing Camping, Fattiggaarden Bed & Breakfast i Bregninge og Ærø Kunsthal og her opleves en byge af angreb fra både kommunens, Fyns Amts Avis og turistchefens side:

Ærøskøbing Camping* Turistchefen fjerner Ærøskøbing Camping fra turisthjemmesiden Visit Ærø.
Det er korrekt, men årsagen udelades i nyheden. Den 20. juli fik Carsten Lehrskov en mail med dette indhold:

 

 • Ærø Turist & Erhverv har tidligere sendt jer nedennævnte mail om klager, og du har svaret, at I ville øge bemandingen for at øge servicen.
   
 • Vi får imidlertid fortsat mange klager over Ærøskøbing Feriehytter og Camping. Der er tale om gentagne og mange klager og det er højst usædvanligt for aktører på Ærø.
   
 • Der er bl.a. klager over dårlig/manglende rengøring og oprydning og ringe service. Herudover fortæller mange, at de får at vide, at der ikke er plads på campingpladsen, trods der ved selvsyn er pladser, som er tomme og over mange dage.
   
 • Der kan være mange årsager til alt dette, men som situationen er lige nu, kan Ærø Turist & Erhverv desværre ikke troværdigt henvise gæster til at besøge campingpladsen, hvorfor vi stiller campingpladsen i bero på bl.a. visit-websiderne., så den ikke fremgår af vores kanaler.
   
 • Vi håber, at I får udbedret tingene hurtigst muligt, så vi igen kan henvise gæster til Ærøskøbing Feriehytter og Camping.


Læs Fyns Amts Avis' artikel om campinggæsternes klager over Ærøskøbing Camping for nærmere her:
https://faa.dk/artikel/d%C3%A5rlig-hygiejne-og-dobbeltbookinger-turistchef-vil-ikke-l%C3%A6ngere-st%C3%A5-inde-for-%C3%A6r%C3%B8sk%C3%B8bing-camping


* Turistchefen kontakter Fyns Amts Avis og beder dem skrive om Ærøskøbing Campings rengøringsstandard. Det medfører et kæmpeopslag over 2 sider. Det skal bemærkes, at Ærøskøbing Camping har 2 fuldtidsansatte rengøringsmedarbejdere og 1 vicevært og 1 receptionist. Der bliver gjort rent langt mere end da kommunen ejede campingpladsen.
Turist- og erhvervschefen kan naturligvis ikke diktere, hvad Fyns Amts Avis skal skrive, men de mange klager over campingpladsen er alment kendt på øen, hvorfor Fyns Amts Avis også er bekendt med de mange problemer på campingpladsen. Så snart forholdene er udbedret, så markedsfører Ærø Turist & Erhverv igen campingpladsen gennem vores kanaler.

* Kommunen stiller krav den 14. juli om, at Ærøskøbing Camping kun må have 6 autocampere på pladsen - der er 220 pladser på Ærøskøbing Camping. Der stilles ikke tilsvarende krav til Søby Camping og Marstal Camping.
Det har turist- og erhvervschefen ikke noget at gøre med. Det bemærkes, at turist- og erhvervschefen ikke er ansat hos Ærø Kommune, men hos Ærø Turist & Erhverv, der er en forening med over 300 virksomhedsmedlemmer.

* Kommunen solgte 1. januar 2020 campingpladsen, men stiller her den 14. juli krav om, at en væsentlig del af campingpladsen ikke må bruges til camping.
Det har turist- og erhvervschefen ikke noget at gøre med, men der er tale om et område, som er af myndigehderne er defineret som naturbeskyttet, hvorfor området ikke må benyttes til camping.

* Kommunen skriver til Kystdirektoratet, at Ærøskøbing Camping vil stille campingvogne op på et strandbeskyttelses-område på trods af at Ærøskøbing Camping flere gange har meddelt, at der kun vil være små telte til 2-3 personer og shelters.
Det har turist- og erhvervschefen ikke noget at gøre med.

Ærø Kunsthal 

Ærø Kunsthal er en af Danmarks største kunsthaller med sine 1.000 kvm og 22.000 gæster. Kunsthallens koncept er, at vise moderne kunst i lokalerne der står som da de blev opført i 1783. Ærø kunsthal ejes og drives af Beth Mohr, som er gift med Ærø Dagblads redaktør.

* Ærø Kunsthal har 21. maj fået påbud om at lukke og slukke den 13. september.
Det har turist- og erhvervschefen ikke noget at gøre med, men Ærø Kunsthal har ikke en byggetilladelse og hermed ej heller en godkendelse af brandforholdene samt ønsker heller ikke at ansøge om en byggetilladelse, hvorfor myndighederne har måtte meddele Ærø Kunsthal, at det ikke er lovligt at bedrive kunsthal med besøgende i bygningerne. 

Læs denne artikel i Fyns Amts Avis for nærmere om Ærø Kunsthals manglende byggetilladelse:
https://faa.dk/artikel/%C3%A6r%C3%B8-kunsthal-st%C3%A5r-til-lukning-har-manglet-byggetilladelse-i-tre-%C3%A5r

* Kommunen kræver at bygningerne skal moderniseres til 2021-energistandard, som i de fredede og bevaringsværdige bygninger vil koste 20-20 millioner - og fjerne selve ideen med moderne kunst i den oprindelige købmandsgård. 
Det har turist- og erhvervschefen ikke noget at gøre med, men myndighederne har meddelt Ærø Kunsthal, at der skal være en byggetilladelse og godkendelse af brandforholdene for at kunne drive kunsthal i bygningerne.


Læs denne artikel i Fyns Amts Avis for nærmere om Ærø Kunsthals manglende byggetilladelse:
https://faa.dk/artikel/%C3%A6r%C3%B8-kunsthal-st%C3%A5r-til-lukning-har-manglet-byggetilladelse-i-tre-%C3%A5r

* Der kan gives dispensation til fredede og bevaringsværdige bygninger, når de får nye anvendelser, så de ikke skal klistres til i gipsplader, 40 cm isolering og hvid maling, men ansøgningen om dispensation, som afleveres den 8. maj, forsvinder. Da Ærø Kunsthal påtaler det er svaret: I forhold til dispensationsansøgningen er der åbenbart sket en administrativ fejl i forvaltningen, da den anså anmodningen som værende udelukkende en administrativ sag.
Det har turist- og erhvervschefen ikke noget at gøre med, men noget kunne tyde på, at Carsten Lehrskov mener, at fordi det i følge lokalplanen er muligt at have en kunsthal på Vestergade 41 A-C, så skal der ikke ansøges om byggetilladelse og godkendelse af brandforholdene for anvendelsen af bygningerne til kunsthal? En ting er at få en tilladelse i forhold til lokalplanen. Noget andet er godkendelser i forhold til bygningsreglementet mv.  

Læs denne artikel i Fyns Amts Avis for nærmere om Ærø Kunsthals manglende byggetilladelse:
https://faa.dk/artikel/%C3%A6r%C3%B8-kunsthal-st%C3%A5r-til-lukning-har-manglet-byggetilladelse-i-tre-%C3%A5r

* Ærø Kunsthal har bedt om at få de samme betingelser som oplevelsescentret Motorfabrikken Marstal, der også anvender sine lokaler til nye og kreative formål, og ej heller opfylder 2021-bygningskravene - og det er rigtig fint, at Motorfabrikken har fået en samlet dispensation på 6 år.
Det har turist- og erhvervschefen ikke noget at gøre med, men man kan ikke konkludere, at fordi én har fået en dispensation, så skal en anden også have. Lokalplan og en række andre forhold er forskellige og har indflydelse på de givne godkendelser og dispensationer, som myndighederne kan give.

Læs denne artikel i Fyns Amts Avis for nærmere om Ærø Kunsthals manglende byggetilladelse:
https://faa.dk/artikel/%C3%A6r%C3%B8-kunsthal-st%C3%A5r-til-lukning-har-manglet-byggetilladelse-i-tre-%C3%A5r

Fattiggaarden i Bregninge

* Fattiggaarden i Bregninge har haft status som sommerhus i 20 år, men da Ærø Dagblads redaktør og hustru køber fattiggården i september 2020 går kommunen efterfølgende og uden varsel ind og ændrer den til en helårsbolig.
Det har turist- og erhvervschefen ikke noget at gøre med, men igen skal der være en byggetilladelse og godkendelse af brandforholdene for at kunne drive hotel i bygningerne, hvilket der ikke er, hvorfor anvendelsen af bygningerne til hotel er ulovlig.

* Den 13. juli skriver kommunen at den "ved et tilfælde" er blevet vidende om, at Fattiggaarden er blev renoveret, og at de straks samme dag ønsker adgang til bygningen for et tilsyn. Da der stilles spørgsmålstegn ved fremgangsmåden truer kommunen med, at politiet vil blive sat ind for at få adgang den 3. august. Ingen andre B&B på Ærø har været udsat for det samme.
Det har turist- og erhvervschefen ikke noget at gøre med, men der er med over 20 sengepladser ikke tale om et B&B, men om et hotel og igen skal der være en byggetilladelse og godkendelse af brandforholdene, hvis man vil drive hotel i bygningerne, hvilket der ikke er, hvorfor anvendelsen er ulovlig.

Chikane og trusler

Samlet tegner sig et billede af, efter Ærø Dagblads opfattelse, at Ærø Dagblad skal presses med mange forskellige midler, både direkte og indirekte, ved at forsøge at stoppe de aktiviteter som er med til at give det økonomiske grundlag for dagbladet.
Det er forkert. Der er ikke tale om chikane, men når man misinformerer via bl.a. sit dagblad, yder en ringe service med mange klager over lang tid samt bedriver kunsthal og hotel, som myndighederne meddeler er i strid med lovgivningen, så må der forventes at komme respons.

Udover utallige angreb på Facebook opleves nu også slet skjulte trusler med en hånd der formes som en pistol og trykkes af i retning mod redaktørens hoved af en af de vrede skribenter fra Facebook.
Turist- og erhvervschefen ved ikke, hvem der har truet Carsten Lehrskov med et pistol-symbol på Facebook, og han kan ikke drages til ansvar for denne handling.

__

Ærø Dagblads formål er at styrke den demokratiske debat på Ærø - det håber vi politikere, ledende embedsmænd og aktører på Ærø vil bakke op om - også selvom de er uenige eller ikke syntes om nogle af de 350 artikler om livet på Ærø.


Venlig hilsen

Carsten Lehrskov

Ansvarshavende redaktør 

Ærø Dagblad

Ærø Dagblad misinformerer om sommerhuse i Søby

Den 14. august bragte Ærø Dagblad en nyhed om 25 sommerhusgrunde i Søby, hvor der i henhold til vejledning om god presseskik var flere fejl:

 1. Ærø Dagblad bragte citater i nyheden, som aldrig havde fundet sted 
 2. Det fremgik fejlagtigt af nyhedens overskrift, at sommerhusene var solgt til Feriepartner
 3. Det fremgik fejlagtigt af indholdet i nyheden, at to ærøske erhvervsdrivende var partnere i Feriepartner
 4. I en tilsvarende nyhed på byensejendom.dk, som Carsten Lehrskov, der driver Ærø Dagblad, også har, der var førnævnte fejl gentaget, men nu fejlagtigt med angivelse af ejendomsmæglerkæden EDC i stedet for Feriepartner

Ærø Dagblad fik den 15. august skriftligt besked på, at hvis ikke fejlene blev rettet, så ville det få et retsligt efterspil.

Her den 16. august har Ærø Dagblad rettet punkt 1, 2, 4 samt til dels punkt 3. Til dels fordi det fortsat fejlagtigt fremgår af nyheden, at Feriepartner er involveret via lokale selvstændige, der håndterer udlejningen og Feriepartner har intet med de 25 sommerhusgrunde at gøre.

Ærø Dagblad har den 16. august i nyheden skrevet, at de fejlagtigt tidligere har skrevet, at Feriepartner var investor, men Ærø Dagblad skal også i henhold til vejledning om god presseskik dementerer fejlen selvstændigt, bl.a. fordi tidligere læsere ikke nødvendigvis "genbesøger" nyheden og derfor aldrig bliver klar over fejlene.

Den omtalte nyhed er dateret den 7. august, men blev den 14. august justeret med førnævnte fejlagtige informationer og blev til dels rettet den 16. august. Denne historik fremgår fejlagtigt ingen steder.

Ærø Turist & Erhverv informerer om førnævnte, da det skader Ærøs erhvervsliv og hermed udviklingen af Ærø som helårssamfund. Ærø Dagblad arbejder ikke i henhold til vejledning om god presseskik og det opfordrer vi dem fortsat til at gøre.

Ærø Kunsthal vælger ikke at ansøge om en byggetilladelse og må lukke

Ærø Kunsthal har primo august 2021 meddelt, at de lukker kunsthallen pr. den 13. september 2021.Ifølge Carsten Lehrskov og hans kone Lisbeth Mohr, fordi kommunen ikke vil give kunsthallen dispensation til at fortsætte. En aktindsigt viser dog, at kunsthallen har manglet byggetilladelse i tre år og har fået påbud om at lovliggøre byggeriet. Carsten Lehrskov og Lisbeth Mohr ønsker ikke at ansøge om en byggetilladelse, hvorfor myndighederne ikke kan tillade, at der er kunsthal i bygningerne på Vestergade 41 A-C.

Læs denne artikel af 12. august 2021 i Fyns Amts Avis om den for Ærø Kunsthal i gennem tre år manglende byggetilladelse for nærmere:
https://faa.dk/artikel/%C3%A6r%C3%B8-kunsthal-st%C3%A5r-til-lukning-har-manglet-byggetilladelse-i-tre-%C3%A5r

Ærøskøbing Camping

Den 20. juli 2021 meddeler Ærø Turist & Erhverv Carsten Lehrskov, som er forpagter af Ærøskøbing Feriehytter og Camping, at vi grundet det store antal klager over campingpladsen og over lang tid desværre ikke længere troværdigt kan markedsføre campingpladsen via vores kanaler og herunder på visitærø.dk . Vi meddeler den 20. juli 2021 bl.a. følgende til Carsten Lehrskov via mail:

 • Ærø Turist & Erhverv har tidligere sendt jer nedennævnte mail om klager, og du har svaret, at I ville øge bemandingen for at øge servicen.
 • Vi får imidlertid fortsat mange klager over Ærøskøbing Feriehytter og Camping. Der er tale om gentagne og mange klager og det er højst usædvanligt for aktører på Ærø.
 • Der er bl.a. klager over dårlig/manglende rengøring og oprydning og ringe service. Herudover fortæller mange, at de får at vide, at der ikke er plads på campingpladsen, trods der ved selvsyn er pladser, som er tomme og over mange dage.
 • Der kan være mange årsager til alt dette, men som situationen er lige nu, kan Ærø Turist & Erhverv desværre ikke troværdigt henvise gæster til at besøge campingpladsen, hvorfor vi stiller campingpladsen i bero på bl.a. visit-websiderne., så den ikke fremgår af vores kanaler.
 • Vi håber, at I får udbedret tingene hurtigst muligt, så vi igen kan henvise gæster til Ærøskøbing Feriehytter og Camping.

Fyns Amts Avis bringer den 23. juli 2021 denne artikel om klagerne over campingpladsen:
https://faa.dk/artikel/d%C3%A5rlig-hygiejne-og-dobbeltbookinger-turistchef-vil-ikke-l%C3%A6ngere-st%C3%A5-inde-for-%C3%A6r%C3%B8sk%C3%B8bing-camping