Gå til indhold

Nøgletal for turismen på Ærø

Her får du alle nøgletal for Ærøs turisme. Antallet af gæster på Ærø vækster år efter år - det samme gør turismens økonomiske betydning for øen. Tallene er baseret på færgernes overførselstal og anløb i Ærøs lystbådehavne.

Eriks Hale Strand

Foto:Michael Fiukowski & Sarah Moritz

Antal turister på Ærø

2019

Via færger: 170.619
Via lystbåde: 85.412
Total: 256.031

2020

Via færger: 226.926
Via lystbåde: 93.102
Total: 320.028

2021

Via færger: 217.300
Via lystbåde: 95.585
Total: 312.885

2022

Via færger: 205.666
Via lystbåde: 99.980
Total: 305.646

Hvordan kommer vi frem til tallene?

Lad os regne tallene for 2019 igennem:

Overførsler via færgerne

Ærøfærgerne v/Ærø Kommune og ÆrøXpressen A/S overførte tilsammen 651.238 passagerer i 2019.

Vi anslår, at 10.000 af de passagerer var pendlere til Ærø, og at 300.000 af dem var ærøboer, der selv rejste af øen til tandlæge, på ferie osv.

Tilbage er så 341.238 passagerer. Som person tæller du som passager både din rejse til og fra Ærø. Når vi halverer passagertallet, får vi derfor det anslåede antal enkeltpersoner, der ankom som turister via færgerne til Ærø i 2019, nemlig 170.619 personer.

Anløb i lystbådehavnene

Ift. anløb har vi modtaget tal fra havnefogederne i Ærøs tre største lystbådehavne. I alt var der 34.165 anløb i 2019.

Vi regner konservativt med, at der i gennemsnit er 2,5 personer med hver båd, der anløber. Hermed ender vi på 85.412 personer.

Kilder

Overførselstal for Ærøfærgerne v/Ærø Kommune

Overførselstal for ÆrøXpressen A/S

Havnefoged Christian Ørndrup, Marstal og Ærøskøbing Havne

Havnefoged Brian Groth, Søby Havn

Foto:Freja Kock Christlieb

Overnatningstal for Ærø

2019

Via færger: 493.731
Via lystbåde: 85.412
Total: 579.143

2020

Via færger: 664.893
Via lystbåde: 93.102
Total: 757.995

2021

Via færger: 636.689
Via lystbåde: 95.585
Total: 732.274

2022

Via færger: 602.601
Via lystbåde: 99.980
Total: 702.581

Hvordan kommer vi frem til tallene?

Overnatningssteder i Danmark over en vis størrelse er forpligtet til at melde overnatningstal ind til Danmarks Statistik hver måned.

Desværre falder størstedelen af Ærøs overnatningssteder under grænsen for kravet om indberetning af overnatningstal, hvorfor det officielle overnatningstal for Ærø langt fra stemmer overens med virkeligheden.

I stedet bruger vi VisitDenmarks markedsanalyse for Danmark, som angiver, at en kyst- og naturturist overnatter 4,2 nætter på en destination. Vi regner med et konservativt 2,93 på Ærø - ligeså gør fx Samsø.

På Ærø er en kyst- og naturturist desuden ankommet med færgen. I ovenstående beregning antager vi også, at én lystsejler overnatter én nat på Ærø.

Foto:Lasse Hjort

Bliv klogere på turismen i Danmark

VisitDenmark indsamler data om turisterne, deres adfærd og søgeproces for at skabe et solidt beslutningsgrundlag for alle aktører i dansk turisme.

De investerer i ny statistik, datakilder og analyser, ligesom de kombinerer data og anvender ny teknologi for at levere den bedst mulige viden. 

I VisitDenmarks Videncenter kan du følge med i turismens udvikling, turisterne i Danmark og internationale tendenser inden for turismen. 

Share your #Ærø moment: