Færge til Ærø

Det kommer fuld trafikal ligestilling til at betyde for Ærø

8.9.2023
Foto: Freja Kock Christlieb

Regeringen har i årets finanslov afsat penge til fuld trafikal ligestilling for ø-færgerne. Hvad kommer det til at betyde for Ærø? Her kommer Ærøs turist- og erhvervsdirektør, Chris Hammeken, med sit bud.

Vi har siden 2016 haft trafikal ligestilling hele året undtagen de syv sommeruger, hvor færgepriserne så steg betydeligt. Regeringen vil nu indføre FULD trafikal ligestilling og gældende fra 2024. Det betyder, at vi får samme lave færgepriser hele året og altså også om sommeren. 

Overordnet set kommer det formentlig til at betyde følgende for Ærø:

  • Ærø får flere gæster i løbet af sommeren
  • Ærøboer rejser måske hyppigere med færge henover sommeren
  • Ærøs erhvervsliv får flere indtægter afledt af turismen
  • Ærø Kommune får flere skatteindtægter afledt af turismen
  • Pendlere til og fra Ærø vil opnå en besparelse til færgetransport henover sommeren
  • Flere vil vælge at købe hus på Ærø og huspriserne stiger med en øget efterspørgsel
  • Flere vil vælge at bosætte sig på Ærø

En kæmpe økonomisk besparelse for familier på ferie

Lad mig komme med et tænkt eksempel:

Hvis en familie med to voksne, to børn og en bil skal holde sommerferie på Ærø, kostede det dem i alt 1400 kr. at tage med færgen frem og tilbage i sommeren 2023. Med fuld trafikal ligestilling vil det kun koste dem 600 kr. Altså en besparelse på knap 60 %.

Omvendt ville det have kostet en lignende, ærøsk familie 960 kr. med ø-kort at tage af øen på ferie i sommeren 2023, hvor de fremover kan slippe med 600 kr. og dermed en besparelse på knap 40 %, når der fra 2024 bliver fuld trafikal ligestilling.

En øget indtægt til Ærøs erhvervsliv

Turismen på Ærø gavner i høj grad øens økonomi og med flere gæster får erhvervslivet en øget omsætning og Ærø Kommune får en øget skatteindtægt afledt af turismen. 

Fra de gratis sommerfærger i 2020/21 og til 2022 oplevede øen et fald i gæster på 11.000 årligt. Fuld trafikal ligestilling betyder ikke gratis færgepriser men en reduktion i færgepriserne på knap 60%, der til gengæld er gældende i syv uger, hvor de gratis færger gjaldt i 4 uger. Det kan derfor formentlig godt antages, at fuld trafikal ligestilling betyder 10.000 flere gæster til Ærø fra 2024. 

Når vi i forvejen regner med tre overnatninger pr. gæst og VisitDenmark regner med 750 kr. i døgnforbrug pr. gæst, betyder det 30.000 flere overnatninger på Ærø og et øget turismeforbrug for erhvervslivet på 22.5 mio. kr. gældende fra 2024.