Vil du støtte ny skov på Ærø?

19.6.2023
Foto: Lasse Hjort

Den første offentlige skov på Ærø i nyere tid kan blive til virkelighed med din hjælp. De første 1,5 mio. kroner er sikret. Nu mangler der 800.000 kr., som Ærøs foreninger, borgere og virksomheder kan være med til at sikre.

Naturstyrelsen, Ærø Kommune, Ærø Turist & Erhverv, Danmarks Naturfredningsforening, Søbygaard, Byg med Kunst med flere arbejder aktuelt på at få rejst 16 hektar ny skov mellem Søbygaard og Skovby.

Ærø Kommune og Naturstyrelsen bidrager begge økonomisk til skovrejsningen og nu indledes en større indsamling hos fonde, virksomheder og borgere for at opnå den fulde finansiering.

Køb et støttebevis og bidrag til mere skov på Ærø

Kunne du tænke dig at være med til at styrke den grønne omstilling på Ærø og sikre større biodiversitet, mindre CO2, flere rekreative områder og skabe en spændende skov? Du har nu mulighed for at bidrage økonomisk til mere skov på Ærø og derigennem støtte projektets realisering. Vi sender dig et støttebevis, der er udarbejdet i samarbejde med kunstner Jeppe Hein.

Et støttebevis for mere skov på Ærø kan være på 200, 500, 1.000, 5.000, 10.000  kr. eller højere.

Hvis du vil støtte skovrejsningen, kan du:

  • Sende dit ønskede støttebeløb på Mobile Pay 202202.
  • Indbetale dit ønskede støttebeløb på konto 2047 6297373704. 

Angiv navn, adresse og mailadresse ved indbetalingen. Ethvert beløb vil blive modtaget med stor taknemmelighed. Kontoen er Ærø Turist & Erhvervs bankkonto.

Støttebeløbet bidrager til købet af de 16 ha landbrugsjord, som er afgørende for at kunne rejse skoven. Er der penge tilovers, vil de gå til yderligere skovrejsning på Ærø. Målet på sigt er i alt 50 ha ny skov.

En ikke helt almindelig skov

Projektet har to spor. Det første spor handler om selve skovrejsningen, hvilket din støtte vil gå til.

Parallelt med dette spor arbejdes der på at gøre skoven til mere end blot en skov. Derfor er den internationalt anerkendte kunstner Jeppe Hein inviteret til at skabe et såkaldt land art kunstværk.

Visionen er, at skovens besøgende skal aktiveres på nye måder. Til det formål er projektgruppen bag skovrejsningen i gang med at søge en lang række af landets fonde. Målet er, at der skal etableres en Kunstskov i skoven. Men først skal pengene til jord og skov sikres.

Informationsmøde

Der afholdes informationsmøde den 28. juni kl. 17-19 på Ærø Rådhus om etablering af mere skov på Ærø og finansieringen hertil.

Tilmeld dig gerne til Chris Hammeken på mail chris@arre.dk.

Status og resumé for skovrejsningsprojektet

  • Ærø har aktuelt kun cirka 2% skov og er blandt de mest skovfattige kommuner i Danmark. Skovrejsningen vil derfor bidrage til at øge skovandelen på Ærø.
  • Skoven vil bidrage til Ærøs CO2-reduktion, øget biodiversitet, mere natur og skabe flere rekreative områder på øen.
  • Skoven vil ligge tæt på Søbygaard, og tanken er at etablere et stærkt samarbejde og sammen skabe oplevelser, der appellerer til øens mange fastboende og gæster.
  • Børnehaven Pippihuset bliver nabo til skoven, som bliver et ekstra plus for institutionen, der i forvejen har stort fokus på at bruge naturen.
  • Der er indgået betingede købsaftaler med lodsejerne om køb af deres jord, som aktuelt er landbrugsjord. Købet er betinget af en samlet finansiering til køb af jorden inden udgangen af 2023.
  • Ærø Kommune bidrager økonomisk med 480.000 kr., og Naturstyrelsen bidrager med 430.750 kr. - begge til køb af jord til skoven.
  • Naturstyrelsen afholder udgiften til beplantning af skoven inkl. vildthegn svarende til en udgift på 630.000 kr.
  • Den formelle ejer af skoven bliver Naturstyrelsen, som også kommer til at stå for driften. Det betyder bl.a., at skoven vil blive en offentlig tilgængelig statsskov.

På billedet nederst på siden kan du se et kort, hvor arealet til skoven er markeret.

Tidsplan for projektet

2023
Finansiering på plads

2024
Borgerinddragelse og færdiggørelse af plan

2025
Myndighedstilladelser og udbud af anlægsopgaver

2025-2027
Plantning og øvrige anlæg

Yderligere oplysninger fås hos turist- og erhvervsdirektør, Chris Hammeken, på telefon 41 27 72 94 eller mail chris@arre.dk.

Skovrejsning på Ærø

Foto:Naturstyrelsen