Strand på Ærø

Bestyrelsen

Foto: Conny Kock

Bestyrelsen for Ærø Turist & Erhvervsforening sætter retningslinjer for foreningens arbejde med turisme- og erhvervsservice.

Bestyrelsen i Ærø Turist-og Erhvervsforening består af 9 medlemmer og 2 suppleanter. Formand og næstformand samt 6 menige medlemmer vælges på foreningens generalforsamling og 1 medlem udpeges af Ærø Kommunes kommunalbestyrelse.

Medlemmerne vælges for en  periode på 2 år, suppleanterne for 1 år ad gangen. Formands- og næstformandsposten besættes også for en 2-årig periode.

Formand Claus Hattesen

Claus har siddet i bestyrelsen siden 2007 og været formand siden 2009. I sit daglige virke driver Claus Café Aroma & Hotel Aroma, Ærø Ismejeri og Hattesens Konfektfabrik på havnen i Ærøskøbing.

Claus blev genvalgt i 2018.

Kontakt: aromatisk@gmail.com / 40 40 26 84

Næstformand Henning Møller

Henning har siddet i bestyrelsen siden 2014 og valgt som næstformand i 2015. Til daglig er han “Henning Optiker v/Thiele” med butik i Marstal, ligesom han er medejer af Fitness Ærø i Marstal.

Henning blev genvalgt i 2019.

Kontakt: highwellness@me.com / 65 36 20 20

Medlem Hardy Overlund

Hardy har været medlem af bestyrelsen siden 2009. Til daglig er Hardy brugsuddeler i SuperBrugsen i Marstal. Desuden er Hardy formand for Marstal Handelsforening.

Hardy blev genvalgt i 2018.

Kontakt: hardy.overlund@superbrugsen.dk / 62 53 17 80

Medlem Janni Bidstrup

Janni blev valgt som suppleant i 2016 og trådte ind som medlem af bestyrelsen i 2017. Til daglig driver Janni Ærø Cigar og er samtidig ansat som direktør på Ærø Bryggeri.

Janni blev genvalgt i 2019.

Kontakt: jb@aeroecigar.dk / 51 35 77 36

Medlem Karin Korup

Karin blev nyvalgt i 2018. Til daglig driver hun Dagli’Brugsen i Søby  ligesom hun er formand for Søby Erhvervsforening og har en finger med i spillet i mange arrangementer og aktiviteter i og omkring Søby.

Karin blev nyvalgt i 2018.

Kontakt: korup@mail.dk / 30 29 62 41

Medlem Louise Badino Moloney

Louise har været medlem af bestyrelsen siden 2012. Til daglig driver Louise bryllupsbureauet Danish Island Weddings og er en af initiativtagerne til Den Gamle Købmandsgård.

Louise blev genvalgt 2018.

Kontakt: louise@getmarriedindenmark.com  / 20 24 30 07

Medlem Morten Dall

Morten blev nyvalgt til bestyrelsen i 2015. Morten driver sammen med sin kone Petra Vitsøhus Permakulturhave med tilhørende B&B, ferieboliger og Segway Ærø

Morten blev genvalgt 2019.

Kontakt: info@vitsoehus.dk / 36 98 19 19 eller 25 64 40 03

Medlem Ole Wej Petersen

Ole er udpeget af kommunalbestyrelsen på Ærø og trådte ind i bestyrelsen 1. januar 2018 - udpeget af kommunalbestyrelsen på Ærø. Ole har tidligere været lærer på Marstal Navigationsskole, men er nu borgmester på Ærø.

Ole er udpeget af Ærø Kommune.

Kontakt: owp@aeroekommune.dk / 23 34 24 16

Medlem Rasmus Svinth Kristensen

Rasmus blev valgt som suppleant i 2018 og trådte ind i bestyrelsen efteråret 2019 som suppleant for Pia Boutrup. Til daglig driver han  Ærø Autocenter i Marstal sammen med sine 6 ansatte.

Rasmus blev genvalgt i 2019.

Kontakt: vindeballe8@mail.dk  / 21 27 69 65

Suppleant Malene Christensen

Malene blev valgt som suppleant i 2019. Til daglig driver hun malervirksomheden ‘Malene Maler’ og åbnede malerudsalg i Kongensgade Marstal i foråret 2019.

Malene blev nyvalgt i 2019.

Kontakt: malenemaler@gmail.com  / 21 47 46 68