Bestyrelsen

Bestyrelsen for Ærø Turist & Erhvervsforening sætter retningslinjer for foreningens arbejde med turisme- og erhvervsudvikling. Her får du en oversigt over de aktuelle bestyrelsesmedlemmer og deres kontaktoplysninger.

Læs mere

Sammensætning og valg til bestyrelsen

Bestyrelsen i Ærø Turist-og Erhvervsforening består af ni medlemmer og to suppleanter. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode på 2 år, suppleanterne for 1 år ad gangen.

På foreningens generalforsamling vælges otte bestyrelsesmedlemmer. Efterfølgende konstituerer bestyrelsen sig og vælger en formand og en næstformand.

Et medlem udpeges af Ærø Kommunes kommunalbestyrelse.