Strand på Ærø

Bestyrelsen

Foto: Conny Kock

Bestyrelsen for Ærø Turist & Erhvervsforening sætter retningslinjer for foreningens arbejde med turisme- og erhvervsservice.

Bestyrelsen i Ærø Turist-og Erhvervsforening består af 9 medlemmer og 2 suppleanter. Formand og næstformand samt 6 menige medlemmer vælges på foreningens generalforsamling og 1 medlem udpeges af Ærø Kommunes kommunalbestyrelse.

Medlemmerne vælges for en  periode på 2 år, suppleanterne for 1 år ad gangen. Formands- og næstformandsposten besættes også for en 2-årig periode.

Formand Claus Hattesen

Claus har siddet i bestyrelsen siden 2007 og været formand siden 2009. I sit daglige virke driver Claus Café Aroma & Hotel Aroma, Ærø Ismejeri og Hattesens Konfektfabrik på havnen i Ærøskøbing.

Claus blev genvalgt i 2020.

Kontakt: aromatisk@gmail.com / 40 40 26 84

Næstformand Henning Møller

Henning har siddet i bestyrelsen siden 2014 og valgt som næstformand i 2015. Til daglig  driver han Ærø Optik med butik i Marstal, ligesom han er medejer af Fitness Ærø i Marstal.

Henning blev genvalgt i 2019.

Kontakt: highwellness@me.com / 65 36 20 20

Medlem Hardy Overlund

Hardy har været medlem af bestyrelsen siden 2009. Til daglig er Hardy brugsuddeler i SuperBrugsen i Marstal. 

Hardy blev genvalgt i 2020.

Kontakt: hardy.overlund@superbrugsen.dk / 62 53 17 80

Medlem Janni Bidstrup

Janni blev valgt som suppleant i 2016 og trådte ind som medlem af bestyrelsen i 2017. Til daglig driver Janni Ærø Cigar og er samtidig ansat som direktør på Ærø Bryggeri.

Janni blev genvalgt i 2019.

Kontakt: jb@aeroecigar.dk / 51 35 77 36

Medlem Karin Korup

Karin blev nyvalgt i 2018. Til daglig driver hun Dagli’Brugsen i Søby  ligesom hun er formand for Søby Erhvervsforening og har en finger med i spillet i mange arrangementer og aktiviteter i og omkring Søby.

Karin blev nyvalgt i 2020.

Kontakt: korup@mail.dk / 30 29 62 41

Medlem Louise Badino Moloney

Louise har været medlem af bestyrelsen siden 2012. Til daglig driver Louise bryllupsbureauet Danish Island Weddings og er en af initiativtagerne til Den Gamle Købmandsgård.

Louise blev genvalgt 2020.

Kontakt: louise@getmarriedindenmark.com  / 20 24 30 07

Medlem Ole Wej Petersen

Ole er udpeget af kommunalbestyrelsen på Ærø og trådte ind i bestyrelsen 1. januar 2018. Ole har tidligere været lærer på Marstal Navigationsskole, men er nu borgmester på Ærø.

Ole er udpeget af Ærø Kommune.

Kontakt: owp@aeroekommune.dk / 23 34 24 16

Medlem Rasmus Svinth Kristensen

Rasmus blev valgt som suppleant i 2018 og trådte ind i bestyrelsen efteråret 2019 som suppleant for Pia Boutrup. Til daglig driver han  Ærø Autocenter i Marstal sammen med sine 6 ansatte.

Rasmus blev genvalgt i 2019.

Kontakt: vindeballe8@mail.dk  / 21 27 69 65

Medlem Malene Christensen

Malene blev valgt som suppleant i 2019, og indtrådte som bestyrelsesmedlem i foråret 2020 som suppleant for Morten Dall. Til daglig driver hun malervirksomheden ‘Malene Maler’ og åbnede malerudsalg i Kongensgade Marstal i foråret 2019.

Malene blev nyvalgt i 2019.

Kontakt: malenemaler@gmail.com  / 21 47 46 68

Suppleant Julie Skaar

Julie blev valgt som 1. suppleant i 2020. Julie er en af ejerne af Motorfabrikken Marstal. Desuden driver hun konsulentvirsomheden Visionsbureauet, hvor hun laver efteruddannelses- og innovationsforløb

Julie blev nyvalgt i 2020.

Kontakt: julie@motorfabrikkenmarstal.com / 31 50 01 41

Suppleant Anne-Sophie Askjær

Anne-Sophie (i daglig tale Fie) blev valgt som 2. suppleant i 2020. Ved siden sit job som lærer på Marstal Skole, driver hun Fie's Strik, som udover drift af garnbutikken i Leby også arrangerer flere årlige strikkeweekender og events på Ærø. 

Fie blev nyvalgt i 2020.

Kontakt: bch.tisvilde@mail.dk / 40 29 16 83