Luftfoto af Vestærø, fyr og golfbane med sne og solnedgang

Generalforsamling 2022

Foto: Freja Kock Christlieb

Der blev afholdt generalforsamling onsdag den 27. april 2022 på Café Arthur i Søby, hvor Mette & Co. sørgede for god forplejning.

Foto: Freja Kock Christlieb
Foto: Conny Kock

Generalforsamling 2022

Årets generalforsamling blev afholdt med ca. 75 deltagere. Herunder finder du en kort gennemgang, men du kan også se nærmere på referatet her

Formanden aflagde sin beretning, revisoren gennemgik regnskabet for 2021. Begge dele er samlet i Årsrapport 2021 som du finder her
Handlingsplan og budget for 2022 blev præsenteret af Turist-og erhvervsdirektøren.

Der var valg til formandsposten, til 3 pladser i bestyrelsen, samt valg af 2 suppleanter.
Du kan se den samlede bestyrelse her

På generalforsamlingen fremsatte bestyrelsen et forslag til en ny kontingentstruktur, som blev vedtaget af generalforsamlingen. Den nye kontingentstruktur træder i kraft fra 2023.

Der blev også fremsat et forslag om ændring af foreningens vedtægter. Dette blev med små justeringer godkendt af generalforsamlingen, men da vedtægtsændringer kræver at 2/3-dele af foreningens medlemmer er tilstede på generalforsamlingen, skal dette punkt efterfølgende endeligt vedtages på en ekstraordinær generalforsamling.
Denne finder sted torsdag 19. maj. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, samt det justerede forslag til vedtægtsændringer finder du her.

 

Luftfoto af Vestærø, fyr og golfbane med sne og solnedgang
Foto: Freja Kock Christlieb

Ekstraordinær Generalforsamling 2022

Torsdag 19. maj 2022 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Ærø Turist-og Erhvervsforening

Relevante bilag

Herunder finder du referat og relevante bilag fra generalforsamling 2022

Foto: Freja Kock Christlieb