©  Foto:

Gåtur til Frederiksøen og Kalkovnen

En gåtur over til Frederiksøen og Kalkovnen er både smuk og lærerig.

Stranden Eriks Hale i Marstal er egentlig en landtange, der forbinder Frederiksøen med resten af Ærø. Landtangen gør, at du kan gå hele vejen over til den lille ø, der huser Kalkovnen, som du kan se, når du står i Sønderrenden ved Marstal Havn.

Frederiksøen blev brugt som reparationssted for skibe, indtil den i 1863 blev lejet ud til kalkbrænderi, og den fine lille kalkovn står der stadig. 

Fra parkeringspladsen ved Eriks Hale og over til Frederiksøen er turen ca. 2 km frem og tilbage i alt ca 4 km. 

Landskabet du går i er "levende" og vil p.g.a. havets påvirkning til stadighed ændre form.

Hold desuden øje med højvande; det kan nemlig være svært at komme tørskoet hjem, hvis først vandet stiger.