skip_to_main_content

Marstal Søfartsmuseum

At besøge Marstal Søfartsmuseum er som en rejse gennem dansk søfartshistorie fra 1600-tallet til i dag. 

Museet har til huse i fem bygninger tæt ved havnen.

Gennem 37 udstillingslokaler bliver søfartshistorien levendegjort af mere end 200 skibsmodeller, 130 flaskeskibe, hundredevis af skibsportrætter, skibsgrej og meget mere.

I læ bag Marstals store kampestensmole, som søfolkene har opført af frivillighedens vej, ligger Eriksens Plads med Eriksens Værft, her er Marstal Søfartsmuseum rykket ind. Eriksen Plads er et af arnestederne for træskibsbygning med rødder tilbage til dansk sejlskibsfarts guldalder. Mere end et dusin træskibsværfter har søsat skibe fra denne plads gennem årene. Pladsen er et af de grønne åndehuller, som Marstal Havn er velsignet med. Her er frit tilgængeligt med grillplads og borde/bænke. 


I administrationsbygningen er der tillige et righoldigt egns- og maritimhistorisk arkiv.


I juli og til midt i august er der gratis rundvisning hver tirsdag, onsdag og torsdag kl. 11.

Følg os på Facebook, Twitter og Instagram

Velkommen om bord i dansk søfart!