©  Foto:

Ommel Kirke

Ommel Kirke, som ligger mellem Kragnæs og Ommel, er Ærøs yngste kirke.

Ommel Kirke, den yngste af de ærøske kirker, er indviet 6. maj 1894 og tegnet af arkitekt N. Jacobsen, Odense.
Den er opført som annekskirke til Marstal kirke og ligger i det åbne landskab ud mod ø-havet midt mellem Kragnæs og Ommel overfor den daværende skole for disse to landsbyer.

Den er opført i rundbuestil af røde teglsten og består af skib med tøndehvælv af træ, kor med tresidet afslutning og tårn. Alterparti med udskåret kors.

Der har aldrig været kirkegård om kirken.

Åbningstid efter aftale med præst eller graver.