©  Foto:

Teltplads ved Øsemarksvej

Teltplads nær Øhavsstien ved den børnevenlige Vrå Strand.

Teltpladsen ligger på strandengen ved Ø-havsstien i Vrå (syd for redningskransen og plads med bord-og-bænk, skraldespand og wc i nærheden).

Det er 2 km fra Ærøskøbing, hvor Vråvejen og Øsemarksvej møder hinanden. Følg rute 90.

Teltpladsen er ren natur med buske indimellem, og stranden er børnevenlig. Fra strandengen kan du opleve solnedgange, havblik og strandfugle som måger, viber, strandskader, grågæs og måske en enkelt havørn i fri flugt.

Bag dæmningen ligger Kongens Bakker med rester af et gammelt voldsted, bygget i 1100-tallet under vendernes hærgen. På engen i det inddæmmede Stokkeby nor afgræsses af kvæg af hensyn til engplanter som den fredede gøgeurt.

På gården, Borgnæsdal, Øsemarksvej 10. ca. 300 meter fra stranden, kan du hente vand, oplade telefon m.m.