VisitÆrø

Tranderup Kirke

Tranderup kirke er romansk med indbyggede gotiske hvælv. Ældst blandt inventaret er den store Maria-figur med Jesus-barnet (ca. 1300), der nu er placeret i den oprindelige kvindeindgangs døråbning.

Også den trefløjede altertavle (ca. 1510) er fra katolsk tid, og det store kalkmaleri over korbuen oplyser selv, at det er fra 1518. I begge sider af korvæggen er fundet nicher, som formentlig har rummet helgenaltre.

Inden sit nuværende ny-klassicistiske tårn, som er opført i 1832 og sandsynligvis tegnet af C.F. Hansen, har kirken haft tårn og spir i lighed med kirkerne i Bregninge og Rise. Den største af klokkerne er støbt i 1566 og bruges stadig. Den lille afløstes af en ny klokke, som blev indviet 1. søndag i advent 2011. Anskaffelsen skyldtes afdøde gårdejer Laurits Fabricius Eriksen, Tranderup, der i sit testamente havde doneret penge til kirken. Orgel, 4 stemmer, Peder Hansen, Gudme, ca. 1850.

I 2003 blev broderiet "Edens Have" ophængt i våbenhuset, udført over elleve vintre af Hans Billum, Marstal, efter tegninger fra Håndarbejdets Fremme fra 1945. Broderiet blev foræret til kirken af Hans Billum.