©  Foto:

Vitsø

Vitsø skal du tage til, hvis du er fugleinteresseret eller er frisk på en kortere gåtur rundt strandenge og vandhuller.

Vitsø ligger ved landevejen tæt ved Søby og lige overfor øens sidste hertugelige gård Søbygaard. Gratisbussen stopper desuden lige ved "indgangen" til Vitsø.

Vitsø er i dag et stort naturområde og fugleområde, som udgøres af en stor sø med tre fugleøer. Øerne skal beskytte ynglende fugle mod rovdyr, og Vitsø fungerer desuden som sidste stop i Danmark for mange trækfugle, inden turen går sydover. Grågæs, ænder og vadefugle yngler her, og du kan også være heldig at se viben flakse hen over engen.

Vitsø var oprindeligt en fjordarm med strandenge i kanten, som havde direkte forbindelse til havet. I 1688 blev området inddæmmet og kunstigt tørlagt, så man kunne dyrke jorden. Det stoppede man med i 2009, hvorefter Vitsø blev til det sammenhængende naturområde på 150 hektar med en sø, strandenge og ferske enge, som du kan besøge i dag.

Det skal du lave ved Vitsø

  • Fra P-pladsen ved Søbygaard og P-pladsen ved Vorbjerg Skov kan du følge stier rundt om søen. Nogle af dem indgår i det sammenhængende stisystem, Øhavsstien, som er tydeligt afmærket med blå skilte på træpæle.
  • Kravl en tur op i fugleudkigstårnet og se, om du kan få øje på nogle af de mange fuglearter. En kikkert vil være god at have med.
  • Tag madpakken med og nyd den i det fri med udsigt til både sø og dyreliv.
  • Gå til tops på Søby Volde lige overfor Vitså og få det fulde overblik over området i sin helhed.

Geologiske perspektiver ved Vitsø

Overordnet set udgøres Vitsø-området af et større dalstrøg, hvis dannelseshistorie ikke er fuldt afklaret.

Det kan dreje sig om en smeltevandsdal eller en del af en tunneldal skabt under isen.

Syd for Vitsø ligger en interessant kystklint med aflejringer fra næstsidste og sidste istid (Saale og Weichsel) samt sidste mellemistid Eem.

En del af Geopark Det Sydfynske Øhav

Vitsø er en del af Geopark Det Sydfynske Øhav, som er fortællingen om den dramatiske havstigning omkring Sydfyn og øerne i forlængelse af den sidste istid for over 11.000 år siden.

Havstigningen skabte Øhavets 55 øer og holme, og den særlige natur, som siden har været forudsætningen for hele områdets eksistens og udvikling samt de utallige muligheder for naturoplevelser og aktiviteter under åben himmel. Lær mere om geoparken på geoparkoehavet.dk.