Erhvervsklimaanalyse Ærø

Hvert andet år gennemfører Dansk Erhvervsfremme, på vegne af Ærø Kommune og Ærø Turist & Erhverv, en analyse af det ærøske erhvervsklima.

Sommer på Ærø
Foto: Freja Kock Christlieb
Landsbyerne på Ærø
Foto: Freja Kock Christlieb

Kort om målingen

Erhvervsmålingen består af en kvantitativ del, hvor alle virksomheder får spørgsmål om kommunens erhvervsservice, deres forventninger til vækst, de største barrierer for udvikling mv. Herudover består målingen af en supplerende kvalitativ del, da det ofte er nyttigt at få uddybet udvalgte emner og få flere ord på. Den kvalitative del består bl.a. af dialog med vores Ærøs erhvervsliv, kommunalpolitikere mfl.

Dansk Industri gennemfører årligt erhvervsmålinger for alle kommuner, men de seneste år har svarprocenten hos Ærø, Samsø, Fanø og Læsø Kommune været for lav til et brugbart statistisk grundlag for målingerne.

Bliv gift på Ærø

Foto:Danish Island Weddings

Fandt du ikke det, du søgte? Kontakt os eller søg dit svar et andet sted på vores hjemmeside.