Helligtrekonger og Fastelavn på Ærø

Helligtrekonger

På den vestlige del af Ærø fejrer man Helligtrekonger. Som en afslutning på julen bliver 3-4 dage og nætter omkring den 6. januar brugt til at »gå udklædt«. 

Traditionen blev for omkring 150 år siden ført til øen af en skræddersvend fra Bregninge, som hentede ideen på Als. Da gamle Maren i Leby skyldte ham penge, formummede han sig og havde nær skræmt livet af hende, da hun troede,at det var fanden selv!

Siden dengang har mange andre fået smag for at gå maskeret til Helligtrekonger. Skikken lever stadig. Mange hjem på den vestlige del af Ærø har skabe og skrin fyldt med »udklædttøj«, som kun er i brug denne ene gang om året. Hvis man ikke lige har »stadstøjet« ved hånden, kan man bruge hvad som helst, bare man forklæder sig til ukendelighed. For eksempel gemmer der sig ofte en ung mand bag den gamle konemaske. Med fistelstemme drager man fra hus til hus og driver gæk med folk.

Identiteten skal helst ikke afsløres. Hverdagens grænser må i et vist omfang overskrides, men det er antydningens kunst, der er vigtig, og
hverdagen er et væsentligt element. Man skal have et emne at starte snakken på, når man kommer på besøg i hjemmene, og opfindsomheden
blomstrer disse aftener.

Det kan være æbleskivefrø. Jo, frøene skal sås sidst i september for at nå at komme op til jul! Samtidig fremvises store
medbragte æbleskiver. Andre muntrer sig med demonstration af en til lejligheden opfundet evighedsmaskine. 

Udklædterne kigger efter lys over hoveddøren. Dér er man ventet, og værterne er sammen med evt. gæster klar til at tage imod og gå med på spøgen. Værterne er en lige så væsentlig del af spillet som de maskerede. Sugerør har man med i lommen, og i aftenens løb kan det nå at blive til mange små eller store glas. Når udklædterne har forladt de gæstfrie værter, starter gætterierne om, hvem der gemte
sig bag masken.

De rigtig garvede kommer måske to gange i løbet af aftenen i forskellig forklædning.

Man går Hellig Tre Konger i den vestlige ende af øen. I Bregninge, Leby, Skovby, Tværby og Søby, og i Bregninge Kirke afholdes Hellig tre Kongers gudstjeneste med besøg af forskellige maskeklædte folk.

Fastelavn

I Ærøskøbing og Marstal kendes masketraditionen også, men her foregår udklædningen fastelavnsmandag. Børnene går på besøg om dagen og de voksne om aftenen. Der er ikke den store forskel i måden, masketra-ditionen bliver udført på til Helligtrekonger og Fastelavn, dog med den undtagelse at i Marstal skal maskerne falde og identiteten tilkendegives, inden man forlader huset igen.

Hvis du som udenforstående har lyst til at være med i dette meget lokalbetonede spil, kan du vælge at se maskerne på de offentlige steder, som averterer med maskebal.