Ladestandere på Søby Havn

Ærø har fået Danmarks tætteste netværk af ladestandere

27.8.2021
Foto: Henrik Hagbarth Mikkelsen

På Ærø finder du nu Danmarks tætteste offentlige ladenetværk til elbiler målt pr. indbygger. Med 16 nye ladestik – og flere på vej – er der fremover ikke langt til en ledig ladestander på øen, når gæster og lokale vil lade el- eller hybridbilen med grøn strøm.

Udbud og efterspørgsel på lademuligheder til elbilen har i længere tid ikke stemt overens på Ærø. Det har nemlig været svært at få de store ladeoperatører til at etablere sig uden for de store byer pga. omkostningerne herved, og landets kommuner må, ifølge kommunalfuldmagten, ikke sætte ladestandere op til offentlig ladning.  

Men ligesom alle andre steder i Danmark har elbilister, der gæster Ærø, behov for gode lademuligheder inden rejsen videre, og mange ærøboer og fritidshusejere har ikke egen ladestander, så de kan lade elbilen hjemme. 

Løsningen kom Ærøfonden med. Fonden har nemlig investeret i et omfattende ladenetværk og samtidig søgt hjælp fra LAG-midler, så udrulningen kan accelereres. Netværket er en kæmpe gevinst for både øboer og gæster, mener turist- & erhvervschef, Chris Hammeken:

”I dag er det en selvfølge, men engang var det luksus, når der var wi-fi tilgængeligt i dit sommerhus. Lige nu er det på samme måde med ladestandere til elbiler; elbilisterne har simpelthen ikke kunne forvente at få tanket op, mens de var på Ærø. Men det kan de nu med Ærøfondens nye ladestandere rundt omkring. Det er et kæmpe plus for den grønne turisme og for de mange øboer, der overvejer at købe en el- eller hybridbil.”

Forretningsmodel baseret på lokale forbindelser

Etablering af en ladestander er en bekostelig affære, hvilket kan være med til at forklare, hvorfor de store ladeoperatører i Danmark vælger storbyerne til først.

Ærøfonden står for etableringen af de mange nye ladestandere, og der går formodentlig nogle år endnu, før ladenetværket er rentabelt. 

Forretningsmodellen baserer sig på fondens lokalkendskab, og fonden samarbejder derfor tæt med ærøske virksomheder, foreninger m.fl. Henrik Hagbarth Mikkelsen, medlem af Ærøfondens bestyrelse, fortæller:

”Mange har eltavler med ledig kapacitet, hvilket reducerer omkostningerne til etablering af ladestanderne markant. Der har været stor interesse fra de lokale virksomheder for at være med, og vi har allerede indgået fem samarbejdsaftaler. En positiv sideeffekt ved dialogen er også, at der er opstået masser af spørgsmål og ideer til, hvordan virksomhederne osv. selv kan blive mere grønne.” 

Netværket understøtter Ærøs grønne omstilling

Ærø har en lang tradition for at gå foran i den grønne omstilling med stor involvering fra borgerne. Derfor kommer det heller ikke bag på klimakoordinator, Marie-Sophie Ahlefeldt, at det nye tætmaskede netværk får så stor opbakning fra de ærøske virksomheder og foreninger:

”På Ærø arbejder vi jo som geografisk område frem mod at være CO2-neutral i 2040. Det nye ladestandernetværk understøtter så fint udviklingen frem mod det mål, og jeg glæder mig over, at der er så stor opbakning og interesse at finde blandt øboer og lokale virksomheder. Kun sammen når vi i mål.”

Kontaktpersoner

Henrik Hagbarth Mikkelsen: 29 38 31 38 | hagbarth@marnav.dk

Chris Hammeken: 41 27 72 94 | chris@arre.dk

Fakta om ladestandernetværket på Ærø

16 nye ladepunkter til el- og hybridbiler:

 • Pilebækken i Ærøskøbing: 2 destinationsladere og 2 hurtigladere
 • Ærø Marina i Ærøskøbing: 2 destinationsladere
 • Havnepladsen i Marstal: 2 destinationsladere
 • Ærø Hotel i Marstal: 4 destinationsladere
 • Søby Havn: 4 destinationsladere

Fælles for alle ladestandere er, at de kan bruges af alle typer elbiler. Ved destinationsladerne skal brugeren selv medbringe type 2 kabel/stik. Se specifikationer og adresser for de enkelte standere på Ærø Turist & Erhvervs hjemmeside.

Betaling sker via Spirii Go app, som brugeren kan downloade gratis i App Store eller Google Play. Med app’en kan man også betale ved over 200.000 andre ladepunkter på den europæiske Hubject-ladeplatform.

Fakta om Ærøfonden

Ærøfonden blev oprettet i forbindelse med etablering af tre vindmøller i Risemark på Ærø. Fondens midler er (og skal primært være) anbragt i andele i Ærø Vind 1 I/S, men kan genplaceres i lignende projekter inden for vedvarende energi eller beslægtede aktiviteter. Bestyrelsen består af syv medlemmer, der alle bor på eller har tilknytning til Ærø:

 • Kaj Jørgensen (formand)
 • Per Mortensen
 • Henrik Hagbarth Mikkelsen
 • Christian Albertsen
 • Bjørn Holmegaard
 • Trine Heinemann
 • Peter Chr. Graversen