Møder og konferencer på Ærø

Vi sætter ekstra skub i møde- og erhvervsturisme på Ærø

3.10.2023
Foto: Maria Fynsk Norup

Et nyt projekt skal sætte ekstra skub i udviklingen af mere møde- og erhvervsturisme på Ærø til gavn for øens helårssamfund. Projektet starter den 1. januar 2024, løber over to år og har fået finansiering gennem LAG, Ærø Kommune og Ærø Turist & Erhverv.

Erhvervsturisme sker typisk uden for højsommeren og vil derfor gavne Ærø som helårssamfund - lidt tilsvarende vores bryllupsturisme.

Møder på Ærø er god anderledeshed

Vi er på Ærø i en "nu-situation", hvor vi allerede har møde- og erhvervsturisme, men kun i det små og bl.a. fordi vi ikke har haft fokus på de mange muligheder for øen med øget erhvervsturisme.

De erhvervsdrivende som har afholdt konferencer, events, møder osv. på Ærø har været meget begejstret, fordi vi på Ærø kan tilbyde noget andet end de mere gænge kursus- og konferencesteder. Herovre møder man det, vi kalder ”god anderledeshed”, som er en kombination af øens naturscene, ø-stemning, unikke locations, særegne aktiviteter og ekstremt høj service fra de lokale aktører.

Nu sætter vi ekstra skub i denne gode udvikling for at indfri potentialet til gavn for det ærøske erhvervsliv og Ærø som helårssamfund.

Det skal projektet fokusere på og arbejde med

Ærø Turist & Erhverv vil som noget af det første her ultimo 2023 udpege en projektleder, så arbejdet kan starte op pr. 1. januar.

Projektet skal bl.a.:

  • koordinere og facilitere et erhvervsnetværk, som sammen med Ærø Turist & Erhverv, Destination Fyn og Erhvervshus Fyn kan få igangsat udviklingen af mere erhvervsturisme på Ærø til gavn for øens helårssamfund.
  • udvikle indhold (tekst, billeder, video osv.) om Ærøs mange muligheder for erhvervsturisme på bl.a. visitærø.dk og andre kommunikationskanaler fx LinkedIn. Dette baseret på førnævnte netværks input og planer.
  • koordinere udviklingen af mere erhvervsturisme på Ærø i samarbejde med ærøske virksomheder, Destination Fyn, Erhvervshus Fyn og nærområder som Sydfyn.
  • udarbejde en kortfattet kommunikationsplan for erhvervsturisme.

Vil du vide mere eller være med?

Hvis du vil vide mere, allerede nu ved at du gerne vil være med i netværket for erhvervsturisme eller fx har aktiviteter inden for eller planer om mere møde- og erhvervsturisme, så kontakt Chris Hammeken, Ærø Turist & Erhverv, for nærmere.