Gå til indhold
Luftfoto af Vestærø, fyr og golfbane med sne og solnedgang

Ekstraordinær Generalforsamling 2022

Foto: Freja Kock Christlieb

Torsdag 19. maj 2022 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Ærø Turist-og Erhvervsforening

Foto: Freja Kock Christlieb
Foto: Conny Kock

Ekstraordinær generalforsamling 

På den ordinære generalforsamling 2022 stillede bestyrelsen forslag om ændring af foreningens vedtægter. Et flertal af de fremmødte medlemmer stemte for forslaget, men da vedtægtsændringer kræver fremmøde af 2/3-dele af foreningens medlemmer, var generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig på dette punkt.

Derfor blev der afholdt en ekstraordinær generalforsamling torsdag 19. maj, hvor eneste dagsordenspunkt var forslaget om vedtægtsændringer.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget og foreningens vedtægter opdateret. 

Foto: Freja Kock Christlieb

Share your #Ærø moment: