Status for ny skov på Ærø

2.1.2024
Foto: Lasse Hjort

Denne nyhed opdateres løbende med status om rejsningen af ny skov på Ærø.

Køb et støttebevis og bidrag til mere skov på Ærø

Vi er taknemmelige for alle størrelser af bidrag og et støttebevis kan derfor fx. være på 100, 200, 500, 1.000, 5.000, 10.000  kr. eller højere.

Hvis du vil støtte skovrejsningen, kan du:

 • Sende dit bidrag på Mobile Pay 202202.
 • Indbetale dit bidrag på konto 2047 6297373704. 

Husk at angive navn, adresse og mailadresse ved indbetalingen. Bankkontoen administreres af Ærø Turist & Erhverv.

Indsamlingen og skovrejsningen sker i et samarbejde mellem Naturstyrelsen, Ærø Kommune, Danmarks Naturfredningsforening - Ærø, Søbygård, Byg Med Kunst og Ærø Turist & Erhverv.

Når du har støttet, sender vi dig et flot bevis, som er designet i samarbejde med kunstner Jeppe Hein.

Dit støttebeløb bidrager til køb af landbrugsjord og plantning af skov på jorden.

Følgende beløb er indsamlet pr. 31 december 2023 specifikt til ny skov:

Borgere kr.152.600
Virksomheder kr. 190.000
Baixamar Fonden og Ærøfonden kr. 300.000
Naturstyrelsen (jordkøb) kr. 430.000
Naturstyrelsen (beplantning inkl. vildthegn) kr. 630.000
Ærø Kommune kr. 480.000


Stor tak til følgende for at bidrage økonomisk til skovrejsningen på Ærø:
Jesper Bus / Ærø Turistfart, Søby Værft, Ærø Kajak & SUP/Teglværkspladsen, Advokat Mads Kromann, J.P. Klausen & CO A/S, Femmasteren Marstal, Søassurancen Danmark, Ærø Skovplantningsselskab, Baixamar Fonden, Ærøfonden, Ærø Whisky, Økologiske Ærø, de mange borgere, Naturstyrelsen og Ærø Kommune.

PS.
Parallelt med selve skovrejsningen vil vi gå forrest og kombinere kultur med klima og natur og udvikle nye oplevelser og læring for den brede befolkning. Derfor bruger vi til tider også udtrykket "kunstskoven" om de 16 ha skov mellem Søbygaard og Skovby. Vi søger derfor også om finansiering til kunstdelen og til denne del har Øernes Kunstfond bidraget med kr. 300.000 til brug i perioden 1/1 2024 til 15/5 2026. Den konkrete plan for dette arbejde fastlægges nærmere til primo 2024 og følger derfor senere.

De tre faser

Plantning af ny skov på Ærø sker i tre faser:

 1. Første fase år 2023-2027 er 16 ha ny skov ved Skovby
 2. Anden fase er mindst 30 ha ny skov senest 2030
 3. Tredje fase er mindst 50 ha senest 2050

Fase 1: De 16 ha skov ved Skovby - status

Målet om at skaffe den samlede finansiering og at Naturstyrelsen skulle købe og overtage de cirka 16 ha jord til skoven inden udgangen af 2023 blev nået. 

Det er derfor nu sikkert, at de 16 ha nye skov rejses ved Skovby tæt på Søbygård. Den formelle ejer af skoven bliver Naturstyrelsen, som også kommer til at stå for driften. Det betyder bl.a., at skoven vil blive en offentlig tilgængelig statsskov.

Tidsplanen er:

2023 Finansiering på plads og Naturstyrelsen overtager de 16 ha jord / OK
2024 Borgerinddragelse og færdiggørelse af plan for skoven inkl. stier
2025 Myndighedstilladelser og udbud af anlægsopgaver
2025-2027 Plantning og øvrige anlæg


Lidt fakta om den nye skov i fase 1:

 • Ærø har aktuelt kun cirka 2,4% skov (kilde: Danmarks Statistik) og er blandt de mest skovfattige kommuner i Danmark og formentlig den mest skovfattige. Gennemsnittet for kommunernes skovareal er 13,4%. Skovrejsningen vil derfor bidrage til at øge skovandelen på Ærø.
 • Skoven vil bidrage til Ærøs CO2-reduktion, øget biodiversitet, mere natur og skabe flere rekreative områder på øen.
  I runde tal bidrager kr. 170.000 til 1 ha (10.000 m2) ny klimaskov, som giver en CO2-reduktion på 10 tons årligt og vedvarende. De 16 ha giver hermed en årlig CO2-reduktion på 160 tons.
 • Skoven vil ligge tæt på Søbygaard, og tanken er at etablere et stærkt samarbejde og sammen skabe oplevelser, der appellerer til øens mange fastboende og gæster.
 • Børnehaven Pippihuset bliver nabo til skoven, som bliver et ekstra plus for institutionen, der i forvejen har stort fokus på at bruge naturen.
 • Den formelle ejer af skoven bliver Naturstyrelsen, som også kommer til at stå for driften. Det betyder bl.a., at skoven vil blive en offentlig tilgængelig statsskov.

De 16 ha skov ved Skovby gavner muligvis også vores grundvand, men da området ikke var en del af Ærø kommunes seneste 3D scanning af undergrunden, så kan vi ikke med sikkerhed pt. sige det.

På billedet nederst kan du se et kort, hvor arealet til skoven ved Skovby er markeret.

Fase 2 og 3

Vi har på Ærø et klimamål om, at få plantet mindst 30 ha ny skov senest år 2030 og mindst 50 ha ny senest år 2050. De 16 ha ny skov i fase 1 er derfor "blot" starten på at nå disse mål og arbejdet med indsamling af penge til skovrejsning fortsætter derfor.

Den nye skovrejsning vil bidrage til Ærøs CO2-reduktion, øge biodiversiteten, skabe mere natur og flere rekreative områder på øen. Herudover prioriteres det videst muligt, at rejse de nye skove på steder, hvor det også gavner vores grundvand. 

Ærø Kommune har afsat kr. 1.020.000 til fase 2 og 3, så kommunen kan bidrage med kr. 30.000 pr. ha i medfinansiering op til 50 ha skov. 

Kontakt og nærmere information

Du kan læse Ærø Kommunes klimaplan, hvor skovrejsning indgår (side 8), her.

Du kan læse Ærø Kommunes naturpolitk her.

Se eventuelt vores nyhed fra den 19. juni 2023 om baggrunden for projektet her.

Yderligere oplysninger fås hos turist- og erhvervsdirektør, Chris Hammeken.

Skovrejsning på Ærø

Foto:Naturstyrelsen