alt=""

Generalforsamling 2024

Foto: Ærø Turist & Erhverv

Årets generalforsamling foregår onsdag den 24. april kl. 19-21 på Hotel Udsigten Marstal.

Kunsthåndværk på Ærø
Foto: Freja Kock Christlieb
Øhavet Festival på Ærø
Foto: Rasmus Volden

Invitation

Alle medlemmer er inviteret til Ærø Turist & Erhvervs årlige generalforsamling:

Onsdag den 24. april kl. 19-21 på Hotel Udsigten Marstal.

Dagsorden

Jf. foreningens vedtægter er dagsorden som følger:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning for foreningens virksomhed i det forløbne år
  3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
  4. Orientering om årets handlingsplan og budget
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  8. Eventuelt

Evt. indkomne forslag skal sendes til post@arre.dk senest den 10. april kl. 12.

Årsrapport og andre relevante bilag bliver udleveret på generalforsamlingen.

Valg til bestyrelsen

På dette års generalforsamling er der valg til følgende poster i bestyrelsen:

  • Fire bestyrelsesmedlemmer
  • To suppleanter 

Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode og suppleanter for 1 år.

Ønsker du at stille op til bestyrelsen?

Så kan du kontakte turist & erhvervsdirektør Chris Hammeken eller bestyrelsesformand Karin Korup forud for generalforsamlingen, eller blot tilkendegive det på selve generalforsamlingen, når forsamlingen bliver adspurgt.

Vil du vide mere om bestyrelsesarbejdet, er du også meget velkommen til at kontakte Karin eller Chris.

Tilmelding

Af hensyn til forplejning sætter vi pris på, at du tilmelder dig, hvis du påtænker at komme.

Alle medlemmer kan tilmelde op til to personer.

Du tilmelder ved at sende en mail til post@arre.dk.