Generalforsamling 2024

Generalforsamlingen 2024 foregik onsdag den 24. maj kl. 19-21 på Hotel Udsigten Marstal.

Færgeankomst i Marstal
Foto: Lasse Hjort
Shopping på Ærø
Foto: Freja Kock Christlieb

Godt 50 mødte op til vores generalforsamling onsdag den 24. april på Hotel Udsigten Marstal.

Både stemningen og maden var god, og alle fremmødte hyggede sig i løbet af aftenen. 

Vi fik gennemgået både årsrapport for 2023 og det kommende års budget samt handleplan. Og så fik vi valgt fire medlemmer til bestyrelsen samt to suppleanter. Se den nye bestyrelse.

Den nye bestyrelse konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde den 3. juni. Indtil da er Karin Korup og Julie Skaar fortsat hhv. formand og næstformand.

Vi vil gerne sige en stor tak til alle jer, der var med.